Verbeterdebuurt Privacybeleid

Privacybeleid

Door een probleem of idee (melding) te plaatsen op Verbeterdebuurt, geef je toestemming om deze melding openbaar te plaatsen op Verbeterdebuurt.nl. Ook geef je toestemming om de melding en de persoonsgegevens (in dit geval de naam, het adres, e-mailadres en eventueel het telefoonnummer) aan gemeenten door te sturen, aangezien een melding op Verbeterdebuurt ook een melding aan de gemeente inhoudt.

Door een melding te plaatsen geef je ook toestemming om het probleem of idee door te sturen aan partijen die je kunnen helpen bij je melding, zoals de wijkagent en woningbouwcorporaties. Mocht een van deze partijen contact met je willen opnemen, dan zal Verbeterdebuurt je eerst per e-mail om toestemming hiervoor vragen. De reden dat een partij contact met je op wil nemen is dat zij je om meer informatie kunnen vragen om je beter te kunnen helpen bij je melding, of om je in te lichten over de afhandeling ervan.

Als je probleem of idee opvalt, dan zou je benaderd kunnen worden door lokale kranten of media, die jouw idee of melding onder de aandacht kunnen brengen. Ook in dit geval zal je eerst door Verbeterdebuurt per e-mail om toestemming hiervoor gevraagd worden voor dit contact.

Privacy is belangrijk voor ons. Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan de gemeentes en de persoonsgegevens zullen zeker niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Verbeterdebuurt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw gebruikersnaam is wel zichtbaar voor andere gebruikers.

Misbruik

Verbeterdebuurt behoudt zich het recht voor om een melding te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, een kwetsende, aanstootgevende, onfatsoenlijke of irrelevante inhoud. Ook bij het gebruik van grove taal, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden behoudt zij zich het recht voor. Het is aan Verbeterdebuurt om te bepalen wanneer sprake is van bovengenoemde.

Aansprakelijkheid

Verbeterdebuurt is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de problemen en ideeën en de uitvoering daarvan door gemeentes of derden. Ook is Verbeterdebuurt niet aansprakelijk voor enige geleden schade voortvloeiende uit een de melding van een probleem of ideeof de uitvoering door een gemeente of derde daarvan.

Intellectueel eigendom

Eventueel intellectueel eigendom op meldingen blijft van jou. Je verleent wel Verbeterdebuurt, gemeentes en genoemde andere partijen die je kunnen helpen bij je melding een licentie van het eventuele intellectueel eigendom op je problemen en ideeën.

Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.